Gospel singer Riana Mouton (Website designed by ARK) * Gospelsanger Riana Mouton (Webwerf ontwerp eur ARK)

SitemapWerfkaartHome/TuisUp/OpSolo CD'sSamestellings

Updated: March 31, 2017 **Opgedateer: 31 Maart 2017

Soek in hierdie webwerf  

Search this site  

 
English

 

 

Riana Mouton se Solo Albums

Maar soek eers die koninkryk van God en Sy geregtigheid,
en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word.

Matthéüs 6:33

Maak 'n VERSKIL

CD Voor
   
Omslag
   
Lirieke
   

Kliek op duimnaels vir 'n groter weergawe

 

CD Titel: Maak 'n VERSKIL (2014)
Opgeneem by Crystal Music

Lys van liedere:

1. Maak 'n VERSKIL (Musiek en lirieke deur Riana Mouton ©2014)
   
 

Bybelvers: Filippense 3:14
Maar een ding: ek vergeet die dinge wat agter is en strek my uit na wat voor is,
en jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God
 in Christus Jesus.

   
2. Slagveld van ons tyd (Musiek en lirieke deur Riana Mouton ©2014)
 

Bybelvers: Efesiërs 6:12
Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede,
teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu,
teen die bose geeste in die lug.

   
3. Nagmaalslied (Musiek en lirieke deur Willie Joubert)
 

Bybelvers: 1 Johannes 1:9
As ons ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig.

   
4. Buig voor die Heer (Musiek en lirieke deur Riana Mouton ©2014)
 

Bybelvers: Efesiërs 3:14-19
Om hierdie rede buig ek my knieë voor die Vader van onse Here Jesus Christus,
van wie elke geslag in die hemele en op die aarde Sy naam ontvang, dat Hy aan julle mag gee na die rykdom van Sy heerlikheid om met krag versterk te word deur Sy Gees in die innerlike mens, sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon, julle wat in die liefde gewortel en gegrond is, en julle in staat kan wees om saam met al die heiliges ten volle te begryp wat die breedte en lengte en diepte en hoogte is, en die liefde van Christus te ken wat die kennis oortref, sodat julle vervul kan word tot al die volheid van God.

   
5. Iewers is Iemand (Musiek en lirieke deur Riana Mouton ©2014)
 

Bybelvers:Psalm 51:19
Die offers van God is 'n gebroke gees;
'n gebroke en verslae hart sal U, o God, nie verag nie!

   
6. Awesome verby (Musiek en lirieke deur Riana Mouton ©2014)
 

Bybelvers: Efesiërs 3:20 en 21
En aan Hom wat mag het om te doen ver bo alles wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk, aan Hom die heerlikheid in die gemeente in Christus Jesus deur alle geslagte tot in ewigheid! Amen.

   
7. Ek loof U vir wie U is (Musiek en lirieke deur Lenór Cloete ©2010)
 

Bybelvers: Psalm 89:9
o HERE, God van die leërskare, wie is soos U? Grootmagtig is U,
o HERE, en u trou is rondom U!

   
8. God is Liefde (Oorspronklike musiek en lirieke deur AP van der Colf – Bybel Media. Aanpassing van die melodie deur Retief Burger)
 

Bybelvers: 1 Johannes 4:16
En ons het die liefde wat God tot ons het, leer ken en geglo. God is liefde;
en hy wat in die liefde bly, bly in God, en God in hom.

   
9. Krokodil (Song vir Rooies) (Musiek en lirieke deur Riana Mouton ©2014)
 

Bybelvers: Job 40:20 – Job 41:25
Want die berge lewer vir hom voer, en al die wilde diere van die veld speel daar.
Onder lotusbome lê hy, in 'n skuilplek van riete en moeras.
Lotusbome oordek hom as sy skaduwee, die rivierwilgers omring hom.
As die rivier swel—hy word nie verskrik nie; hy voel gerus, ook al bruis 'n Jordaan teen sy mond. Sal 'n mens hom gryp terwyl hy jou aankyk, met vangtoue sy neus deurboor? Kan jy die krokodil met 'n hoek uittrek? En met 'n tou sy tong afdruk?
Kan jy 'n tou van biesies in sy neus sit? En sy kakebeen met 'n haak deurboor?
Sal hy jou baie smeek? Of met jou spreek in sagte woorde?
Sal hy 'n verbond met jou sluit, dat jy hom vir altyd as slaaf aanneem?

   
10. Al die lof, aanbidding en ere (Musiek en lirieke "Be unto Your Name" deur Lynn de Shazo en Gary Sadler. Afrikaanse vertaling deur Jan de Wet ©1998)
 

Bybelvers: Openbaring 5:12
en met 'n groot stem het hulle gesê: Die Lam wat geslag is, is waardig om te ontvang die krag en rykdom en wysheid en sterkte en eer en heerlikheid en lof.

   
11. Wat Ek vir jou beplan (Musiek en lirieke deur Riana Mouton ©2014)
 

Bybelvers: Jeremia 29:11
Want Ék weet watter gedagtes Ek aangaande julle koester, spreek die HERE, gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee.

   
12. Sweef soos 'n arend (Duet gesing deur Riana Mouton en Willie Botha. Musiek en lirieke deur Mynie Grové)
 

Bybelvers: Jesaja 40:31
maar die wat op die HERE wag, kry nuwe krag; hulle vaar op met vleuels soos die arende; hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle wandel en word nie mat nie.

   

Meer oor hierdie CD

"Slagveld van ons tyd" het deurgedring na die volgende rondte van die Afrikaanse TV kanaal KykNet se AfriVisie Liedjieskryfkompetisie. Ongelukkig moes hierdie lied gediskwalifiseer word, omdat Riana reeds 'n staafkode op haar CD's aangebring het en dus volgens die reëls as 'n kommersiële sanger geklassifiseer word.

"Krokodil" (Song vir Rooies) is reeds vir 'n geruime tyd op Kruiskyk TV te sien, waar Rooies Strauss hierdie lied vir sy programme en in uitsendings gebruik.

Besoek Riana se Aanlynwinkel vir die aankope van CD's of musiekvideo's
   
Sien foto's in die Galery
 
 

 

 

Niemand soos HY

CD Voor
Liedere op die CD
   
Omslag
   
Lirieke
   

Kliek op duimnaels vir 'n groter weergawe

 
CD Titel: Niemand soos HY (2011)
Opgeneem by Crystal Music

Lys van liedere:

1. Niemand soos Hy (Musiek en lirieke deur Stass©2009)
   
 

Bybelvers: Jesaja 46:9
Dink aan die dinge wat tevore was, van ouds af, dat Ek God is, en daar is geen ander nie; Ek is God, en daar is niemand soos Ek nie;

   
2. Ek sal nie twyfel (Musiek en lirieke deur Tania Strauss)
   
 

Bybelvers: Jakobus 1:6
Maar hy moet in die geloof bid, sonder om te twyfel; want hy wat twyfel,
is soos 'n golf van die see wat deur die wind gedrywe en voortgesweep word.

   
3. Sekelmaan (Lirieke deur Retief Burger en Musiek deur Retief Burger en
Leza Liverage ©2002
)
   
 

Bybelvers: Hoséa 2:19-20
En ek sal My met jou verloof tot in ewigheid en My met jou verloof in geregtigheid en in reg en in goedertierenheid en in ontferming.
En Ek sal My met jou verloof in trou; dan sal jy die HERE ken.

   
4. I know you know (Musiek en lirieke deur Sierra)
   
 

Bybelvers: Jeremia 29:11
Want Ék weet watter gedagtes Ek aangaande julle koester, spreek die HERE,
gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee.

   
5. My eerste Liefde (Musiek en lirieke deur Willie Botha)
   
 

Bybelvers: Openbaring 2:4
Maar Ek het teen jou dat jy jou eerste liefde verlaat het.

   
6. Man met die purperkleed (Musiek en lirieke deur Cathy Viljoen)
   
 

Bybelvers: Johannes 19: 5-6
En Jesus het uitgekom buitentoe en die doringkroon en die purperkleed gedra.
En Pilatus sê vir hulle: Dáár is die mens! En toe die owerpriesters en die dienaars Hom sien, skreeu hulle en sê: Kruisig, kruisig Hom! Pilatus sê vir hulle:
Neem julle Hom en kruisig Hom, want ek vind geen skuld in Hom nie

   
7. Staan by jou (Musiek en lirieke deur Leon Ferreira)
   
 

Bybelvers: Hebreërs 10:23
Laat ons die belydenis van die hoop onwankelbaar vashou,
want Hy wat dit beloof het, is getrou;

   
8. Ken jy die Heilige Gees (Musiek en lirieke deur Johan Heystek)
   
 

Bybelvers: Johannes 14:26
maar die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my Naam sal stuur, Hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat Ek vir julle gesê het.

   
9. The river (Musiek en lirieke deur Brain Doerksen)
   
 

Bybelvers: Openbaring 22:1
En hy (die engel) het my getoon 'n suiwer rivier van die water van die lewe,
helder soos kristal, wat uitstroom uit die troon van God en van die Lam.

   
10. Laat almal weet (Musiek en lirieke deur Deon Roberts)
   
 

Bybelvers: Markus 8:36-38
Want wat sal dit 'n mens baat as hy die hele wêreld win en aan sy siel skade ly?
Of wat sal 'n mens gee as losprys vir sy siel? Want elkeen wat hom vir My en my woorde skaam in hierdie owerspelige en sondige geslag,
vir hom sal die Seun van die mens Hom ook skaam
wanneer Hy kom in die heerlikheid van Sy Vader met die heilige engele.

   
11. Jesus gee krag (Musiek en lirieke deur Cathy Viljoen en Willie Botha)
   
 

Bybelvers: Jesaja 40:31
maar die wat op die HERE wag, kry nuwe krag; hulle vaar op met vleuels soos die arende; hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle wandel en word nie mat nie.

   
12. Ons Koning kom (Juanita Du Plessis)
   
 

Bybelvers: Johannes 14:3
En as Ek gegaan en vir julle plek berei het, kom Ek weer
en sal julle na My toe neem, sodat julle ook kan wees waar Ek is.

   

Meer oor hierdie CD

Hierdie debuut album van Riana Mouton, bevat persoonlike gunstelinge en liede waarmee Riana groot geword het. "Sekelmaan" het Riana 'n naaswennerplek besorg tydens 2011 se Musiek en Liriek-kompetisie in die Atterburyteater, wat deur Radio Pretoria en JDM Produksies aangebied was. "I know You know" se musiekvideo is reeds in 2010 opgeneem en word steeds op Kruiskyk TV uitgesaai. In 2012 is die musiekvideo "Niemand soos Hy" wat in Springs se Staatsteater opgeneem is, deur Crystal Music en Kruiskyk TV, vrygestel.

Besoek Riana se Aanlynwinkel vir die aankope van CD's of musiekvideos
 
 

 

 

Meer CD's en DVD's

Riana het ook deelgeneem aan samestellings of keursang in Saamgestelde CD's of DVD's. Besoek enige van die skakels hieronder om meer te lees.

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 
 

 

 

 

Home/Tuis
Up/Op
Solo CD's
Samestellings

 


 

Musiekwinkel
Music Store

 

 

 

 

 

 


Sitemap WerfkaartHome/TuisUp/OpSolo CD'sSamestellings

ARK Web Design (Roses in Vase) * ARK Webontwerp (Rose in Vaas)

ARKpark.info

ARK Webontwerp sedert 1998
ARK Web Design since 1998

Swallow Software, Calgary, Canada
Swallow Software

ARK Web Design © 2015 - 2017
ARK Webontwerp © 2015 - 2017

Meer inligting oor Bybelhulpmiddels

Bekering

Bybelteks

Bible Text