Gospel singer Riana Mouton (Website designed by ARK) * Gospelsanger Riana Mouton (Webwerf ontwerp eur ARK)

Sitemap • Werfkaart • Home/TuisUp/OpGebeure 2017Gebeure 2016Gebeure 2015Gebeure 2014Gebeure 2013Gebeure 2012Gebeure 2011Gebeure 2010 •

Updated: January 22, 2018 **Opgedateer: 22 Januarie 2018

Soek in hierdie webwerf  

Search this site  

English

 

Gebeure 2017

   

Vir optredes in die komende maande of die allernuutste Gebeure,
besoek asseblief Riana se
Kalender by haar Internetwinkel

       

Verskeie produkte is beskikbaar by Riana se interwinkel insluitende CD's, DVD's, musiekvideo's, boeke en geskenkstelle.
Sommige liedere en musiekvideo's is ook beskikbaar in aflaaiformaat.

     
Woensdag 18 Januarie Fotosessie vir Kaalvoetkind klerereeks
   
Sondag 29 Januarie Kinderdiens by Nederduits Gereformeerde Kerk Suid, Heilbron om 9h30 (Krokkie)
   
Sondag 5 Februarie Bet'El Sending Gemeente Vanderbijlpark om 9h00
   
Vrydag 10 Februarie KROKKIE KONSERT by die NG Moedergemeente, Heilbron kerksaal om 18h30
   
Saterdag 11 Februarie NG kerk Wonderboompoort Pretoria om 10h00
   
Sondag 26 Februarie Kinderdiens (KROKKIE) by die Evangelies Gereformeerde Kerk te Dalpark, Brakpan om 10h00
   
Vrydag 10 Maart – A Prima Vista Tuinkonsert in Heilbron om 14h00
   
10-12 Maart Oorwinnaarskursus AGS Heilbron
   
Vrydag 24 Maart ― Nederduits Gereformeerde Kerk Ballito om 18h00
   
Saterdag 25 Maart Tuinsig tehuis Durban om 9h00
   
29-30 Maart Ateljee-opnames by PendlePro Ateljees in Klerksdorp
   
Woensdag 12 April ATKV Eiland om 9h00 (Krokkie)
   
Donderdag 13 April ATKV Eiland om 9h00 (Krokkie)
   
Vrydag 14 April ATKV Eiland om 9h00 (Krokkie)
Vrydag 14 April ATKV Eiland Paas-aanddiens om 18h00
   
Saterdag 15 April ― Evangelies-Gereformeerde Kerkkonferensie Eden om 19h00, Pretoria (Krokkie)
   
Vrydag 21 April NG Overkruin Bejaardes, Wonderboom om 10h00
   
Saterdag 22 April ― "I’ts Time" geleentheid in Bloemfontein
   
Saterdag 6 Mei ― Evangelies-Gereformeerde Kerk Tzaneen jeugdiens (Krokkie)
   
Sondag 7 Mei ― Evangelies-Gereformeerde Kerk Tzaneen erediens
   
Sondag 14 Mei ― Evangelies-Gereformeerde Kerk Kemptonpark om 8h45
   
Dinsdag 16 Mei Crystal Music ateljee, Montana
   
19 – 21 Mei Amanzimtoti uitreiking by ATKV Natalia (Krokkie)
   
Maandag 22 Mei Pointsettiapark Aftreeoord, Amanzimtoti om 10h00
   
Dinsdag 23 Mei Tuinsig Tehuis Durban om 10h00
   
Dinsdag 23 Mei Mooi Hawens Tehuis Winkelspruit om 14h00
   
Woensdag 24 Mei Mickey en Minnie Kleuterskool Amanzimtoti om 8h00 (Krokkie)
   
Woensdag 24 Mei Kuswagskool, Amanzimtoti om 11h00 (Krokkie)
   
Donderdag 25 Mei Jabulani Tehuis Warner Beach om 10h00 (AVBOB)
   
Donderdag 25 Mei Jona Vaughan Tehuis Amanzimtoti om 14h00 (Krokkie)
   
Sondag 28 Mei ― Volle Evangelie Kerk, Nigel
   
Sondag 28 Mei ― Evangelies-Gereformeerde Kerk Fochville Kinderpinkster om 18h00
   
Maandag 29 Mei Evangelies-Gereformeerde Kerk Fochville Kinderpinkster om 18h30 (Krokkie)
   
Dinsdag 30 Mei Evangelies-Gereformeerde Kerk Fochville Kinderpinskter om 18h30 (Krokkie)
   
Woensdag 31 Mei Evangelies-Gereformeerde Kerk Fochville Kinderpinster om 18h30 (Krokkie)
   
Saterdag 3 Junie NG Oospark, Vanderbijlpark basaar om 11h00 (Krokkie)
   
Sondag 11 Junie Fochville Ry vir Jesus Bickers Church om 10h00
   
Sondag 18 Junie ― Volle Evangelie Kerk, Meyerton
   
19–20 Junie ― Agtergrondstemme by PendlePro Klerksdorp
   
Saterdag 24 Junie Damestee Witbank om 10h00
   
Sondag 25 Junie NG Weltevrede Koppies (Krokkie)
   
Saterdag 5 Augustus NG Leipoldtville (Krokkie)
   
Saterdag 12 Augustus ― Apostoliese Geloofsending van Suid-Afrika, Potchefstroom damestee
   
Vrydag 18 Augustus Heilbron Dienssentrum
   
Donderdag 24 Augustus ― Pinkster Protestante Kerk, Credo byeenkoms vir bejaardes om 9h00 in Vanderbijlpark
   
Sondag 27 Augustus NG Rustenburg (Krokkie) (onbevestig)
   
Saterdag 2 September Privaat Funksie
   
Saterdag 8 September Damestee by Life Church in Kimberley
   
Sondag 9 September Life Church Kimberley (Krokkie)
   
Sondag 17 September ― Evangelies-Gereformeerde Kerk Frankfort oggenddiens (Krokkie)
   
Sondag 8 OktoberNG Erfdeel, Riebeeckstad (Krokkie)
   
Saterdag 28 Oktober AGS Herlewing Lighuis Pyramid damestee
   
Sondag 5 NovemberNG Citrusdal om 9h30 (Krokkie)
   
Saterdag 18 November NG Amsterdam (Krokkie)
   
Sondag 26 November AGS Emmanuel gemeente Vanderbijlpark Kersafsluiting (Krokkie)
   
Vrydag 1 Desember Newcastle Kerssangdiens (Krokkie)
   
Saterdag 2 Desember Vryheid Kerssangdiens (Krokkie)
   
Sondag 24 Desember ATKV Eiland Spa
   
Maandag 25 Desember ATKV Eiland Spa
   
 
 

 

 

 

Home/Tuis
Up/Op
Gebeure 2017
Gebeure 2016
Gebeure 2015
Gebeure 2014
Gebeure 2013
Gebeure 2012
Gebeure 2011
Gebeure 2010

 


 

 

 

Werfkaart
Site Map

Musiekwinkel
Music Store

 

 

 

 

 

 


Sitemap • Werfkaart • Home/TuisUp/OpGebeure 2017Gebeure 2016Gebeure 2015Gebeure 2014Gebeure 2013Gebeure 2012Gebeure 2011Gebeure 2010 •

ARK Web Design (Roses in Vase) * ARK Webontwerp (Rose in Vaas)

ARKpark.info

ARK Webontwerp sedert 1998
ARK Web Design since 1998

 

Calgary Bargains

 

Swallow Software, Calgary, Canada
Swallow Software

ARK Web Design © 2015 - 2018
ARK Webontwerp © 2015 - 2018

Meer inligting oor Bybelhulpmiddels

Bekering

Bybelteks

Bible Text