Gospel singer Riana Mouton (Website designed by ARK) * Gospelsanger Riana Mouton (Webwerf ontwerp eur ARK)

SitemapWerfkaartHome/TuisUp/OpGebeure 2017Gebeure 2016Gebeure 2015Gebeure 2014Gebeure 2013Gebeure 2012Gebeure 2011Gebeure 2010

Updated: January 22, 2018 **Opgedateer: 22 Januarie 2018

Soek in hierdie webwerf  

Search this site  

English

 

Gebeure 2016

Riana het verskeie optredes gedurende 2016 gehad.
Datums en plekke word hieronder verskaf.

     
14 en 15 Januarie ― Agtergrondstemwerk by PendlePro Studios, Klerksdorp
   
Woensdag 20 Januarie Fleurenville Tehuis, Arcadia, Pretoria om 10h00
   
Sondag 24 Januarie ― Uitsending by Radio IFM om 8h00
   
Woensdag 27 Januarie Elandshaven, Klerksdorp om 10h00
Woensdag 27 Januarie  Klerksdorp Tehuis vir Bejaardes om 13h00
   
Donderdag 28 Januarie Meyerton Dienssentrum, NG Kerk om 10h00
   
Vrydag 12 Februarie Bethany Tehuis, 73 Queenslaan, Brakpan om 9h00
   
Sondag 14 Februarie Apostoliese Geloofsending Molopo by Tosca
   
Donderdag 18 Februarie Rynpark Fase 5, Porterstraat, Benoni om 10h00
   
Saterdag 20 Februarie Damesontbyt NG Kerk Dalpark by Brakpan om 9h00
Saterdag 20 Februarie Apostoliese Geloofsending, Wesselsbron om 19h00
   
Sondag 21 February Apostoliese Geloofsending, Wesselsbron om 10h00
   
Donderdag 25 Februarie Kingswood Village Aftreeoord, Pretoria om 10h00
   
Woensdag 2 Maart NG Kerk Koppies, Moedergemeente 8h30 vir 9h00
   
Donderdag 3 Maart Trans 50, Witfieldpark, Boksburg om 9h30
   
Saterdag 5 Maart NG Moedergemeente Vanderbijlpark om 9h00
Saterdag 5 Maart Bekendstelling van Quinten CD, Klerksdorp om 19h00
   
Woensdag 9 Maart By die Apostoliese Geloofsending Oase gemeente in Klerksdorp om 10h00
Woensdag 9 Maart Riana sing by die Eventide Aftree-oord, Klerksdorp om 14h00
   
Vrydag 11 Maart Kruiskyk TV-opname in Pretoria om 8h00
   
Saterdag 12 Maart Opleiding in Boksburg
   
Sondag 13 Maart Volle Evangelie Kerk in Nigel om 9h00
   
Woensdag 16 Maart Riana besoek Huis Dien Bothma in Boksburg om 10h00

   
Sondag 20 Maart Riana is uitgenooi na Overvaal Stereo om 20h00
   
Dinsdag 22 Maart Rusthof Tehuis in Hennenman om 10h00

   
Vrydag 25 Maart Volle Evangelie Kerk in Port Elizabeth om 9h00

   
Sondag 27 Maart Volle Evangelie Kerk Humansdorp om 9h30
   
Woensdag 30 Maart Klein Karoo Nasionale Kunstefees om 14h30

   
Vrydag 1 April Riana sing by die Minerva Gardens in Kimberley om 10h00
Vrydag 1 April Riana sing by die Acasia Aftree-oord in Kimberley om 14h00
   
Saterdag 2 April Bet-El Hervormde Kerk in Vanderbijlpark om 17h00

   
Sondag 3 April Riana het 'n onderhoud by Kruiskyk TV uitsending om 16h30

   
Saterdag 9 April By die Afrikaanse Protestantse Kerk Petrus Steyn se basaar om 9h00 – 13h00

   
Sondag 10 April Kruiskyk TV uitsending om 16h30
   
Woensdag 13 April Besoek Oleanderpark in Klerksdorp om 10h00
Woensdag 13 April Riana sing by die Justice Otto Tehuis in Stilfontein om 14h00
   
Donderdag 14 -15 April Voorproduksie van nuwe CD by PendlePro in Klerksdorp
   
Saterdag 23 April Sing by "To The Moon" Modeparade in Kroonstad
   
Vrydag 29 April Riana sing by Suikerbos-oord in Heidelberg om 10h00
   
Saterdag 7 Mei ― Riana sing by 'n damestee by die Apostoliese Geloofsending in Wesselsbron om 15h00
   
Sondag 8 Mei Erediens by die Apostoliese Geloofsending Kerk in Wesselsbron om 10h00
   
Sondag 15 Mei  Afrikaanse Protestantse Kerk Moot Sentraal in Pretoria om 8h30
   
Saterdag 21 Mei Musiekopname
   
Sondag 22 Mei Musiekopname
   
Woensdag 25 Mei ― Sing by die Lewenssentrum in Sasolburg om 9h00
   
Vrydag 27 Mei ― Sing by die Afrikaanse Protestantse Kerk Moot Sentraal in Pretoria
   
Saterdag 28 Mei Carolina Gospelfees

   
30-31 Mei Agtergrondstemwerk by PendlePro Studios, Klerksdorp

   
1-2 Junie Agtergrondstemwerk by PendlePro Studios, Klerksdorp

   
Sondag 5 Junie ― Riana sing by NG Kerk Suid in Heilbron om 9h30
   
Donderdag 9 Junie ― Riana gaan kuier by die Dealesville Kleuterskool om 10h00
   
Saterdag 11 Junie ― Riana besoek die ATRO Teater in Pretoria om 11h00
   
Sondag 12 Junie ― 'n Afspraak by die Evangelies-Gereformeerde Kerk, Meyerton at 10h00
   
Dinsdag 21 Junie ― By Reuven Complex, Turfontein in Johannesburg om 10h00
   
Woensdag 22 Junie ― Funksie vir bejaardes aangebied deur die Apostoliese Geloofsending van Suid-Afrika in Meyerton om 9h30
   
27-28 Junie ― CD opname by PendlePro Studio
   
11 - 13 Julie Neem deel aan Vakansie-Bybelskool van die Evangelies Gereformeerde Kerk in Brakpan vanaf 8h00 - 13h00
   
Donderdag 14 Julie Agtergrondstemwerk by PendlePro Studios, Klerksdorp
   
Vrydag 15 Julie Neem deel aan Vakansie-Bybelskool van die Evangelies Gereformeerde Kerk in Brakpan vanaf 8h00 - 13h00

Vrydag 15 Julie Neem deel aan Vakansie-Bybelskool van die Evangelies Gereformeerde Kerk in Brakpan 18h00 (afsluiting)

   
Woensdag 27 Julie ― CD opname by PendlePro Studios, Klerksdorp
   
Saterdag 30 Julie ― Fondsinsameling in Carolina om 10h00
   
Saterdag 30 Julie ― Fondsinsameling in Carolina by Ons Eie Tehuis om 10h00
   
Sondag 31 Julie ― Besoek die Pinkster Protestante Kerk in Carolina om 10h00
   
Saterdag 6 Augustus Hoërskool Noordkaap reünie te Kimberley
   
Donderdag 11 Augustus CD Opname by PendlePro Ateljee in Klerksdorp
   
Saterdag 3 September Damestee Volle Evangelie Kerk in Nigel
   
Donderdag 8 September Oggend opvoerong vir bejaardes by NG Kerk Waverley Pretoria
   
Saterdag 10 September Damestee by die NG Kerk Ballito om 10h00
   
Sondag 11 September Volle Evangelie Kerk Lichtenburg
   
Donderdag 15 September Bejaarde oggend by NG Kerk Warden
   
23-25 September NG Kerk Maclear, Bazaar
   
6-7 Oktober Ateljee opnames vir Saamsing met SOUT volume 4
   
Woensdag 12 Oktober Korefees in Senekal
   
Vrydag 14 Oktober Opnames by PendlePro Ateljees in Klerksdorp
   
Woensdag 19 Oktober ― Fondsinsameling by Heilbron CVO Skool
   
Vrydag 21 Oktober NG Oospark in Vanderbijlpark om 11h00
   
Dinsdag 25 Oktober Optrede te Ficksburg om 15h00
   
Woensdag 26 Oktober Optrede te Clocolan om 10h00
Woensdag 26 Oktober Optrede te Ladybrand om 15h00
   
Donderdag 27 Oktober Optrede te Dewetsdorp om 15h00
   
Vrydag 28 Oktober Optrede te AliwalNoord om 15h00
   
Saterdag 29 Oktober -- Emanuel Duncanville Gemeente Vereeniging om 14h00
   
Woensdag 9 November Heilbron Kleuterkasteel-konsert by NG Suid se saal om 10h00
Woensdag 9 November Heilbron Kleuterkasteel-konsert by NG Suid se saal om 17h00
   
Donderdag 10 November Optrede by Korefees in Vanderbijlpark om 9h00
   
Saterdag 12 November Optrede by Hanna Grobler Charity Events in Pretoria
   
Sondag 13 November Kruiskerk Sasolburg om 9h30
   
Woensdag 16 November NG Linden funksie vir bejaardes
   
Donderdag 17 November Edenville bejaarde afsluiting om 10h00
   
Sondag 20 November NG Kerk Ottosdal om 9h30
Sondag 20 November Kerssangdiens by NG Kerk in Koppies om 18h30
   
Dinsdag 22 November Dienssentrumkoor om 10h00 by NG Heilbron-Suid
   
22 - 23 November Stemopnames by Pendle Pro ateljees in Klerksdorp
   
Donderdag 24 November AGS Sasolburg bejaarde afsluiting om 9h00
   
Vrydag 25 November Suid-Afrikaanse Vrouefederasie (SAVF) Carolina Kersafsluiting om 11h00
   
Sondag 27 November Kerssangdiens NG Oospark Vanderbijlpark om 9h00
Sondag 27 November Kerssangdiens NG Kerk Louwna om 18h00
   
Woensdag 30 November TV opnames vir Kruiskyk TV om 10h00
   
Sondag 4 Desember Erediens by NG Kerk Kemptonpark Birchleigh Noord om 9h00
Sondag 4 Desember Kerssang by die aanddiens in Evangelies-Gereformeerde Kerk in Krugersdorp
   
Dinsdag 6 Desember Optrede by Huis Bron-van-Heil Heilbron om 10h00
   
Donderdag 8 Desember Koor optrede by Huis Bron-van-Heil Heilbron
   
Sondag 11 Desember Radio-uitsending by IFM om 8h00
Sondag 11 Desember Volle Evangelie Kerk Parktabernakel, Vanderbijlpark om 10h00
   
Woensdag 14 Desember Kerssang optrede by NG Kerk Goudkop Klerksdorp om 19h00
   
Sondag 18 Desember Volle Evangelie Kerk Kruisgenerasie Potchefstroom om 10h00
   
Maandag 19 Desember Kerssang/Gospel aand by Jakaranda Liggiefees om 19h00
   
Saterdag 24 Desember Kerssang by die aanddiens by die Jakaranda Liggiesfees in Pretoria
   
Sondag 25 Desember Kersoggend diens by ATKV Eiland Spa Tzaneen om 9h00
   
Maandag 26 Desember Kinder optrede by ATKV Eiland Spa Tzaneen om 9h00
   
Dinsdag 27 Desember beoordeling van Mej Eiland Spa om 11h00
   
 
 

 

 

 

Home/Tuis
Up/Op
Gebeure 2017
Gebeure 2016
Gebeure 2015
Gebeure 2014
Gebeure 2013
Gebeure 2012
Gebeure 2011
Gebeure 2010

 


 

 

 

Werfkaart
Site Map

Musiekwinkel
Music Store

 

 

 

 

 

 


SitemapWerfkaartHome/TuisUp/OpGebeure 2017Gebeure 2016Gebeure 2015Gebeure 2014Gebeure 2013Gebeure 2012Gebeure 2011Gebeure 2010

ARK Web Design (Roses in Vase) * ARK Webontwerp (Rose in Vaas)

ARKpark.info

ARK Webontwerp sedert 1998
ARK Web Design since 1998

 

Calgary Bargains

 

Swallow Software, Calgary, Canada
Swallow Software

ARK Web Design © 2015 - 2018
ARK Webontwerp © 2015 - 2018

Meer inligting oor Bybelhulpmiddels

Bekering

Bybelteks

Bible Text